TOP! TIME OUT tegen PESTEN

Pesten?

Pesten is het regelmatig en langdurig lastigvallen van iemand met de bedoeling die persoon fysieke of emotionele schade toe te brengen. Een recent onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag binnen de georganiseerde sport geeft aan dat 11% van de sporters als minderjarige weleens het slachtoffer is geweest van pestgedrag.

Bij een pestgeval zijn pester, gepeste, meelopers, verdedigers en neutrale omstanders betrokken. Er bestaat geen eenduidige oorzaak waarom kinderen pestgedrag vertonen. Kinderen die herhaaldelijk worden gepest, zijn gemiddeld fysiek zwakker, kunnen zich niet goed verdedigen, hebben weinig vrienden en voelen zich daardoor erg eenzaam.

De gevolgen van pestgedrag zijn vaak traumatisch voor de gepeste kinderen. Mogelijke symptomen zijn neerslachtigheid, gedaalde trainingsmotivatie, verminderde sportprestaties of zelfs het opgeven van de sportbeoefening om pestgedrag te vermijden.

Meer over de verschillende actoren, over het hoe en het waarom lees je hier.

Lees de visietekst over pesten in sport, opgesteld door alle TOP-partners in het Lerend Netwerk Ethiek.

Hulplijnen en meldpunten

Wordt er in jouw sportorganisatie gepest, word je zelf gepest of pest je zelf wel eens? Ben je een jongere of volwassene? Praat erover! Verschillende hulplijnen en meldpunten staan voor je klaar. Hieronder vind je een handig overzicht.

Awel
Awel is een laagdrempelige hulplijn waar kinderen en jongeren zonder hulp of tussenkomst van volwassenen antwoord krijgen op al hun vragen.

Doelgroep: kinderen/jongeren

Onderwerpen: alles wat jou bezighoudt. Expliciete aandacht voor pesten.

Hoe te bereiken: bel, mail, chat, forum.

Opmerking: vrijwilligers, heel laagdrempelig

Bezoek de website

JAC
JAC, Jongeren Advies Centrum, helpt jongeren met al hun vragen en problemen. Het biedt een luisterend oor en verwijst indien nodig door naar meer gespecialiseerde hulpverlening.

Doelgroep: kinderen/jongeren

Onderwerpen: alles wat jou bezighoudt. Expliciete aandacht voor pesten.

Hoe te bereiken: Bel, mail, chat + mogelijkheid voor afspraak (ook anoniem).

Opmerking: Professionelen, mogelijkheid voor persoonlijke afspraak.

Bezoek de website

Tele-Onthaal
Tele-Onthaal is een hulpdienst die mensen bijstaat als ze het op een bepaald moment moeilijk hebben in hun leven, anoniem en in vertrouwen.

Doelgroep: kinderen/jongeren/volwassenen

Onderwerpen: alles wat jou bezighoudt. Expliciete aandacht voor pesten.

Hoe te bereiken: Bel (106), chat.

Opmerking: Vrijwilligers, 24/7 beschikbaar.

Bezoek de website

1712
1712 is een hulplijn voor elke burger die vragen heeft over geweld, misbruik en kindermishandeling. Ze geven je informatie en advies of verwijzen je door naar verdere hulp.

Doelgroep: volwassenen

Onderwerpen: Geweld, misbruik, kindermishandeling. Geen expliciete aandacht voor pesten.

Hoe te bereiken: bel (1712), mail.

Opmerking: Ervaren hulpverleners CAW/VK, enkel 9-17u.

bezoek de website

CLB
Centra voor leerlingenbegeleiding staat in voor leerlingen- en ouderbegeleiding in het basis- en secundair onderwijs. Ook volwassen actief in sportclubs kunnen er terecht met vragen rond preventief pestenbeleid.

Doelgroep: volwassenen

Onderwerpen: preventief beleid rond pesten.

Hoe te bereiken: Bel, mail.

Opmerking: Vooral onderwijs, maar veel ervaring met pest-preventie. Provinciale CLB’s kunnen door sportclubs gecontacteerd worden.

Bezoek de website